История

Предполага се, че още през късната старокаменна епоха  40000-10000 г. пр. н. е. тук са живяли хора. Открити са останки от неолита-6000-4000г. пр.н. е.  като каменни чукове, кремъчен трион, битови съдове, които говорят за дейност, свързана с лова, приготвяне храна и др.


Траки
Най-достоверно е твърдението, че през VI – IV в. пр. н. е. района е населяван от траките-един от най-многобрйните индоевропейски народи в древността, създател на неповторима по своята оригиналност култура. 


“Летнишкото съкровище”
На 9 май 1963 година,в землището на община Летница е открито прочутото “Летнишко съкровище”, чийто оригинал се съхранява също в НИМ-София. 


Римляни
 През 74-65 г. пр. н. е. за пръв път римските войски на Гай Юлий Цезар, проникват на север от Стара планина. Сформира се провинция Мизия. Укрепват  се защитни съоръжения, строят се пътища и крепости. 


Исихасти
В края на XIII в. и началото на  XIVв. по тези места прониква исихазмът. Чрез послушание, въздържание, търпение и съзерцание на природата, исихастите се стремили към единение с Бога. 

©2013-2018 Ongal.bg
Created by